วัตถุประสงค์ เวิร์คสเตชั่น
เข้าใช้งานครั้งแรก นำเสนอบทเรียน ปรึกษาผู้สอน
 
     

ในกรณีที่มีผู้สอนดูแล ผู้เรียนจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้สอนในการฝึกฝนและปรึกษาปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเรียนได้อย่างไม่จำกัด

ผู้เรียนสามารถส่งอีเมลในขณะที่อยู่ในหน้าต่างกิจกรรมหรือใน Portal ผ่านเมนูผู้ดูแลการสอน
โดยผู้สอนสามารถให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆได้ เช่นปรับระดับความยากในการเรียนถ้าบทเรียนยากเกินไป
ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาในการเรียนผู้เรียนควรจะขอความช่วยเหลือจากผู้สอน