นำเสนอบทเรียน ปรึกษาผู้สอน
ประเมินผลระหว่างเรียน คำแนะนำเบื้องต้น
สรุปย่อ

- เชื่อมต่อเข้าไปที่ www.tellmemorecorporate.com

- ล็อกอินด้วย username และ password ที่ได้รับ

- ทำการทดสอบโดยคลิ๊กปุ่มทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์

- ทำแบบทดสอบวัดระดับก่อนเรียน หรือเลือกจาก
ระดับความยากและวัตถุประสงค์การเรียนที่มี

- เริ่มต้นการฝึกฝน

- ปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากผู้สอน

- ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับ
การใช้โปรแกรม

-ประเมินผลตัวเองระหว่างการเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลความก้าวหน้า

- เตรียมตัวสอบการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจากสถาบันมาตรฐา
นต่างๆด้วยแบบทดสอบวัดผลความสำเร็จของการเรียน
และแบบทดสอบสำหรับเตรียมสอบ
TOEICขอให้สนุกกับโปรแกรม TELL ME MORE® online!