วัตถุประสงค์ เวิร์คสเตชั่น
เข้าใช้งานครั้งแรก นำเสนอบทเรียน
ปรึกษาผู้สอน
 
     

กดเครื่องหมาย “+” เพื่อดูรายละเอียดเนื้อหาของโปรแกรมการเรียน ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนและสถานะความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน