วัตถุประสงค์ เวิร์คสเตชั่น
เข้าใช้งานครั้งแรก นำเสนอบทเรียน
ปรึกษาผู้สอน
 
     

เมื่อทำการล็อกอินผ่านเว็บไซต์เป็นครั้งแรก โปรแกรมจะแจ้งให้ทำการทดสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้เรียนใช้ก่อน

หลังการทดสอบ ถ้าคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนยังไม่มีการติดตั้ง Auralog Components ซึ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมที่ต้องใช้ไมโครโฟน ผู้เรียนจะสามารถเรียกเพื่อติดตั้งได้