วัตถุประสงค์ เวิร์คสเตชั่น
เข้าใช้งานครั้งแรก นำเสนอบทเรียน
ปรึกษาผู้สอน
 
     

ยินดีต้อนรับสู่เว็บ Portal สำหรับผู้เรียนโปรแกรม TELL ME MORE® online
ที่ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาต่างประเทศซึ่งมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นแนวทางเฉพาะตัวของผู้เรียน

ด้วยโปรแกรม TELL ME MORE® online ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะต่างๆที่ใช้ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ดังนี้:
- ทักษะทางด้านการฟังและการอ่าน (Listening and reading comprehension)
- ทักษะทางด้านการพูดและการเขียน (Oral and written expression)
- คำศัพท์ (Vocabulary)
- หลักไวยากรณ์ (Grammar)