วัตถุประสงค์ เวิร์คสเตชั่น
เข้าใช้งานครั้งแรก นำเสนอบทเรียน
ปรึกษาผู้สอน
 
     

การใช้งานบนเว็บ Portal สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย

ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนภาษาที่แสดงบนเว็บ Portal ของโปรแกรม TELL ME MORE® online ให้เป็นภาษาที่ต้องการได้ โดยการเลือกจาก Drop-down Menu ที่อยู่บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอ